Oferta

Konsultacja psychologiczna – budowanie świadomości klienta, analiza przeżywanych emocji, doświadczeń, oraz interwencje mające na celu rozwiązanie bieżącej, najczęściej trudnej sytuacji wraz z przypatrzeniem się jej z wielu perspektyw;

Dla kogo? Dzieci, młodzież, dorośli

Proces: 1 – 3 spotkań

Terapia krótkoterminowa – pomoc ukierunkowana na głęboką zmianę w zakresie przekonań, postrzegania, sposobie myślenia

Dla kogo? Dzieci młodzież dorośli

Proces: 3 – 12 spotkań

Coaching – budowanie świadomości klienta, uwolnienie potencjału, intensywny proces rozwoju, zwiększanie efektywności w działaniu,  praca na celach, wyznaczenie konkretnego planu działania przez klienta;

Dla kogo? Dorośli (osoby powyżej 18 roku życia)

Proces: 8 – 12 spotkań

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE, TERAPIE KRÓTKOTERMINOWE I SESJE COACHINGOWE MOŻLIWE RÓWNIEŻ ONLINE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI ORAZ ZA GRANICĄ

Doradztwo zawodowe – budowanie świadomości klienta w odniesieniu do środowiska pracy, rozpatrywanie najbardziej korzystnych dróg rozwoju oraz miejsca pracy w oparciu o testy psychologiczne i rozmowy, przyjrzenie się predyspozycjom zawodowym;

Dla kogo? Dzieci, młodzież, dorośli

Proces: 1 – 3 spotkań

Szkolenia – dobierane indywidualnie do potrzeb klienta po konsultacji (komunikacja, zwiększenie efektywności pracowników, stres w miejscu pracy i inne;)

Rekrutacja – prowadzenie procesów rekrutacyjnych – dobierane indywidualnie do potrzeb klienta;